Hlavními tématy letošní IFS konference bude nová norma IFS Food 8 a digitalitace/automatizace

V září 2022 má být vydána nová verze normy IFS Food 8, proto se letošní konference zúčastní jako prezentující paní Chryssa Dimitriadis z kanceláře IFS v Paříži, která je za tvorbu normy IFS Food zodpovědná. Dalším hlavním tématem bude digitalizace.

Read more
IFS konference v roce 2022 již tradiční formou v konferenčním sále OK System v Praze

Po dvouletém kovidovém období proběhne letošní konference tak, jak bylo zvykem. Těšíme se na setkání!

Read more
Obalko 9 prozkoumá tři dimenze obalů

Devátý ročník česko-slovenského obalového kongresu Obalko přivítá téměř 30 řečníků, nabídne tři tematické sekce a tři panelové diskuse, Galavečer Obal roku, Obalový Business Mixer a návštěvy v rámci Balení v akci. Registrace na www.obalko.cz.

Read more
Přípravy na říjnový kongres OBALKO 9 v plném proudu

QUALIFOOD je mediálním partnerem kongresu OBALKO

Read more
Proběhla online IFS konference pro Slovensko 8.10.2020

Dne 8.10.2020 proběhla první IFS konference o bezpečnosti potravin pro Slovensko. Vzhledem k situaci šlo o naši první online konferenci.

Read more
IFS konference v roce 2020 i na Slovensku

Po proběhlých 4 úspěšných ročnících IFS konference o bezpečnosti potravin v České republice jsme na 8.10.2020 naplánovali první ročník oficiální IFS konference na Slovensku.

Read more
Zveřejněn termín IFS konference o bezpečnosti potravin v roce 2020

Letošní IFS konference se bude konat v Praze dne 3.11.2020

Read more