Hlavními tématy letošní IFS konference bude nová norma IFS Food 8 a digitalitace/automatizace
Written by

Vzhledem k aktuální ekonomické situaci, velké inflaci a růstu cen energií a dalších položek jste nás požádali o zahrnutí tématu digitalizace a automatizace do programu konference. Proto se toto téma vedle novinek v normách IFS stdalším hlavním tématem letošní akce.