Obalko 9 prozkoumá tři dimenze obalů
Written by
Ing. Miroslav Šuška

Obalko představuje největší obalový kongres,který je zaměřen na český a slovenský trh. Program tvoří společný dopolední blok,specializované odpolední sekce, Galavečer Obal roku, Obalový Business Mixer aBalení v akci.  

 

Funkční, zajímavý a udržitelný

Zahajovací část patří již tradičně krátkémupřivítání účastníků ze strany zlatých partnerů. Letos jimi jsou společnostigreiner packaging Slušovice a Thimm pack’n’display. Tajnou dimenzi obalu odhalív úvodní prezentaci Ladislav Špaček. Populární odborník a glosátorspolečenské etikety se zaměří na náš osobní obal – jak se prezentujeme vůčiostatním, zda můžeme být v této „obalové disciplíně“ úspěšnější, proč lzezískat klienta lépe, pokud umíme vystupovat a zaujmout.

 

Udržitelnost, udržitelnost, udržitelnost, zaznívánapříč nejen obalovou branží. Přední obalový poradce a jeden z největšíchobalových odborníků nejen v Evropě Thomas Reiner se zaměří na to, jakv éře snahy o redukci obalů, snižování uhlíkové stopy a uzavíránímateriálových smyček neztratit ze zřetele další funkce obalů. „Kdo sledujepouze dynamiku trhu, selže,“ podotýká Thomas Reiner, který na kongresu vystoupíjako zástupce německé společnosti Berndt+Partner Group.

 

Předchozí vystoupení bude prologem pro velkoupanelovou diskusi, která nese stejný název jako celý kongres. Účastníci poznajínázory inspirativních osobností českého a slovenského byznysu a obalového průmyslu.Vystoupí Jannis Samaras (Kofola ČeskoSlovensko), Jana Stránská (Ryor), MartinJahoda (Emco), Ivo Benda (greiner packaging Slušovice), Martin Hejl (Thimmpack’n’display) a zástupce předního maloobchodního řetězce.

 

Pauza na oběd bude příležitostí nejen proobčerstvení, ale také pro desetiminutová setkání v rámci sekce BizPack.Během krátkých organizovaných schůzek je možné vyslechnout nabídku obchodníhopartnera a v případě zájmu se už společně dohodnout na dalším jednání.

 

Obaly z tisíce a jednoho pohledu

Odpoledne se program „rozpadne“ do třísamostatných workshopů. Sekci Marketing a design zahájí GabrielaKobesová (Danone), která přiblíží, jak v podmínkách velkéhopotravinářského výrobce probíhá obalová revoluce. Následovat bude přednáškaJenny Stanley ze společnosti Appetite Creative. Tématem bude fenomén connectedpackaging a dozvíme se odpověď na otázku, zda jde pouze o výstřelek nebobudoucnost obalové branže. Další programový bod, případovou studiis názvem Digitální obal sluší, funguje a prodává, obstarají Radi Uzunov(Jan Becher Pernod Ricard) a Petr Kaczor (Thimm pack’n’display). Následně PetrŠimek a Andrea Vozníková (oba POPAI) naznačí, jak se retail, a zejménaprostředky POS/POP změnily po covidu. Greenwashing přijde na mysl mnohým, kteřístále častěji slyší sousloví typu „zelený obal“. Petra Koudelková (Fakultasociálních věd UK) odhalí, jak i lakování narůžovo může mít zelenou barvu.

 

Sekci Technologie & transportotevřou Jaroslav Vidra (Litograf), Peter Lauko a Tomáš Kugler (oba KonicaMinolta) a zaměří se na to, jak vytvořit grafický návrh etikety přesně na míruzákazníkovi. Případovou studii ze slovenského trhu o automatizaci grafickýchdat pro zpracování etiket přinesou Dana Kilárska (Purgina) a Anton Puškár (M&P),jehož společnost na Slovensku zastupuje firmu Esko. Nevšední všednostipaletového trhu, tak zní název panelové diskuse, která uzavře technologickousekci. Debata bude o paletovém poolingu, sazbách nájmu palet, optimalizacipaletového hospodářství, nových digitálních platformách pro sdílení, chytrýchpaletách či inovacích jednoho z nejpoužívanějších typů obalů. A nebudechybět ani případová studie z oblasti balicí techniky.

 

Programovou nit ve workshopu Udržitelnostzapřede Petr Šikýř, provozní ředitel Autorizované obalové společnosti Eko-kom. V rámcipanelové diskuze, kterou bude moderovat, uvede hned několik zástupců firem,které jsou na trhu už od minulého století a mohou tedy velmi dobře reflektovatvývoj obalů ve vztahu k dopadům na životní prostředí. Zodpoví také otázku,kdy vlastně zákazníci a spotřebitelé začali požadovat obaly příznivék okolí. Udržitelnější formu packagingu hledají rovněž pivovary. MichalMatys (Pivovar Svijany) a Jiří Andrš (Pivovar Clock) představí své dosavadnízkušenosti s plně papírovým skupinovým balením, které je označeno jakoTopClip. Vyrábí jej společnost Smurfit Kappa, a tak dvojici řečníkůz pivovarů doplní také obalový odborník Jan Kaprhál. Český a slovenskýobalový trh budou od ledna 2022 odlišné v tom, že na Slovensku se začnoumasivně zálohovat PET lahve a plechovky. Jak to bude vypadat, ozřejmí LuciaMorvai z organizace Správca zálohového systému.

 

Sekci Udržitelnost a tím i celý konferenční programuzavře „náčelník“ Kofoly ČeskoSlovensko Jannis Samaras, který vystoupí jakotřetí klíčový řečník. Firma soustavně hledá udržitelná obalová řešení. Určitýpodíl své produkce stáčí do opakovaně využitelných sudů, nápoje pro retailčástečně plní do 100% rPETu a letos přichází s další novinkou – v rámciprojektu Cirkulka chce i v maloobchodu prodávat nápoje ve vratném skle.

 

Nebude chybět ani společenský rozměr

Po završení odborného programu se uskuteční GalavečerObal roku, na kterém budou slavnostně vyhlášeny výsledky této prestižníobalové soutěže. Obal roku je jediná certifikovaná obalová soutěž v Česku,která je určena pro tuzemské i zahraniční společnosti. Cílem je poukázat naobalové novinky a inovativní obalové přístupy. Hodnocení poroty probíhalo nakonci srpna a výsledky lze najít zde: https://www.svetbaleni.cz/2021/08/30/obal-roku-2021-59-exponatu-si-odneslo-oceneni/.Oceněné společnosti ve všech kategoriích se mohou přihlásit do WorldStarPackaging Awards, kde už soupeří obaly na globální úrovni.

 

Po ceremonii s předáním cen se programprvního kongresového dne přenese už výhradně do uvolněné atmosféry ObalovéhoBusiness Mixeru. Je koncipován jako večírek pro navazování neformálníchkontaktů. V příjemné atmosféře si pozvaní vychutnají vybrané pokrmy anápoje a navážou hovory se svými současnými nebo budoucími obchodními partnery.

 

Druhý kongresový den je zasvěcen návštěvámzajímavých výrobních závodů. V rámci takzvaného Balení v akcimají účastníci příležitost sledovat celý výrobní proces a poznat obalovétechnologie a inovace v praxi. Současně lze dále diskutovats obalovými profesionály nebo kolegy z oboru. Destinace exkurzí jsouzatím v jednání a brzy budou zveřejněné na webu kongresu www.obalko.cz a v kongresovémnewsletteru, který lze odebírat na základě registrace na www.atozregistrace.cz/obalko.

 

 

Obalko9 – dosud zveřejnění řečníci:

JiříAndrš, Pivovar Clock

IvoBenda, greiner packaging Slušovice

MartinJahoda, Emco

MichalMatys, Pivovary Svijany

PetrKaczor, Thimm pack’n‘display

JanKaprhál, Smurfit Kappa

DanaKilárska, Purgina

GabrielaKobesová, Danone

PetraKoudelková, FSV UK

Tomáš Kugler, Konica Minolta

Peter Lauko, Konica Minolta

LuciaMorvai, Správca zálohového systému

AntonPuškár, M&P

ThomasReiner, Berndt+Partner Group

Jannis Samaras, Kofola ČeskoSlovensko

Jenny Stanley, Appetite Creative

Jana Stránská, Ryor

PetrŠikýř, Eko-kom

PetrŠimek, POPAI

LadislavŠpaček, mistr etikety

JaroslavVidra, Litograf

AndreaVozníková, POPAI

RadiUzunov, Jan Becher Pernod Ricard

 

  

Podrobný program, aktuality a registracena kongres: www.obalko.cz

 Obal roku 2021: www.obalroku.cz

 Novinky na sociálních sítích:

LinkedIn: svetbaleni

Facebook: svetbaleni.cz