Kurz IFS Academy: Požadavky normy IFS Food, verze 7 | Praha, 5.5.2002
May 5, 2020 9:00 AM
3990
About this event:

Oficiální kurz IFS Academy, který byl připraven týmem zodpovědným za tvorbu normy IFS Food verze 7.

Kurz je výkladem požadavků normy IFS Food - nové verze 7 z března 2020 - včetně protokolu a informací o průběhu auditu. Zvláštní zaměření je na změněné a nové požadavky normy oproti stávající verzi 6.1.